gry

GRY ZAPOZNAWCZE

Kłębek wełny
Wszyscy siedzą w kółku na podłodze. Prowadzący mówi jak ma na imię i jedną rzecz, którą lubi robić. Potem rzuca kłębek do innej osoby trzymając w ręce kawałek włóczki. Kolejna osoba przedstawia się i podaje jedną rzecz, którą lubi robić. Później rzuca kłębek do kolejnej osoby trzymając kawałek włóczki w ręku. Kolejne osoby przedstawiają się, a z włóczki robi się gwiazda. Gra toczy się, aż wszyscy się przedstawią.

Nastepnie prowadzący pyta: co stworzyliśmy? (sieć, przewody telefoniczne)
Co się stanie jeśli pociągnę za włóczkę? (wpłynie to na innych)
Jeśli ktoś przyjdzie na spotkanie w złym humorze, jak wpłynie to na innych? (sprawi, że inni będą zdenerwowani, atmosfera się zepsuje)
Jeśli ktoś przyjdzie radosny i zadowolony, jak wpłynie to na innych? (będą radośni i zadowoleni)

Następnie zwijamy włóczkę od końca. Ostatnia osoba, która się przedstawiała mówi imię osoby ją poprzedzającej zwijając wełnę. Powtarzamy imiona innych i to co lubią robić, aż kłębek będzie całkowicie zwinięty.

Sortowanie
Prowadzący prosi uczestników, aby ustawili się w kolejności alfabetycznej swoich imion, porozumiewiając się bez słów.

Następnie prosi, aby ustawili się w kolejności miesięcy swoich urodzin czyli najpierw osoby urodzone w styczniu, potem w lutym i tak dalej.


GRY NA WSPÓŁPRACĘ

Tworzymy kraj
Prowadzący poleca grupie (o dowolnej liczbie uczestników) następujące zadanie. Znaleźliście się na bezludnej wyspie i waszym zadaniem jest stworzyć nowy kraj. Zostaliście wybrani na nowy rząd. Jako pierwsze zadanie musicie ustalić:
Nazwę kraju, flagę, narodowe godło, narodowy hymn, narodowego ptaka, prawa obowiązujące w kraju oraz pozycje, które każdy będzie zajmował w nowym rządzie oraz jaki będzie wykonywał zawód służąc dobru ludzkości.

Dzieło sztuki
Prowadzący dzieli uczestników na małe grupy. Każda grupa ma za zadanie stworzyć dzieło sztuki z dostępnych materiałów: rolki papieru toaletowego, folia, torby plastikowe, puszki, butelki, stare gazety etc. Musi także nadać nazwę swojemu dziełu sztuki. Dzieło może być związane z tematem lekcji.

Kreatywne kolorowanie
Każdy uczestnik dostaje jeden flamaster i jedną kredkę, którą nie może się zamieniać. Wszyscy wspólnie muszą stworzyć rysunek na podany temat współpracując ze sobą. Jeśli na przykład rysują drzewo, osoba z brązową kredką narysuje pień, a osoba z zieloną – liście.GRY BUDUJĄCE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI


Pozytywne historie
Grupę dzielimy na dwie mniejsze. Każda grupa dostaje kartkę. Na kartce wypisujemy imiona członków drugiej grupy. Każda grupa pisze krótką historię o osobach z drugiej grupy skupiając się na cechach pozytywnych każdej osoby, ich talentach i zdolnościach. Po zakończeniu pisania, historie odczytywane są na głos.

To ja
Każda osoba dostaje kartkę. Na kartce rysuje siebie określając różne części ciała i co pozytywnego robią np. ramiona które czule ściskają, nogi, które idą rano po chleb, oczy które widzą pozytywne cechy, przyjazny język, prawdomówne usta itp.

GRY ROZWIJAJĄCE KOMUNIKACJĘNiewidoma rzeźba
Ustaw dwa krzesła po przeciwległych stronach pomieszczenia i połącz je sznurkiem. Na sznurku zawieś tkaninę, aby stanowiła zasłonę. Uczestnicy dobierają się w pary i siadają naprzeciw siebie rozdzieleni kotarą. Każdy dostaje identyczną ilość klocków np. lego. Jedna osoba buduje coś z klocków, a później dokładnie tłumaczy bez pokazywania, aby jej partner mógł zbudować identyczną budowlę z klocków. Kiedy już wszystkie pary skończą, odsłaniamy zasłonę i patrzymy czy budowle są identyczne. Później może nastąpić zamiana ról.