wstęp


Zajęcia prezentowane na tej stronie mają na celu pomóc dzieciom i młodzieży wydobyć ukryte w nich „skarby” – szlachetność i piękno, które są częścią wrodzonej natury ludzkiej. 

Dzieci i młodzież to największy skarb społeczeństwa. Dzieci są jak młode drzewa, które rosną tak jak zostaną pokierowane. Bardzo ważne jest, aby dzieci otrzymały duchową edukację, aby mogły stać się młodymi ludźmi, pełnymi entuzjazmu i pozytywnej energii, pozbawionymi uprzedzeń, wzrastającymi w poczuciu, że mają ważną rolę do spełnienia w życiu oraz, że są obywatelami świata gotowymi, aby aktywnie zmieniać rzeczywistość, która ich otacza w pozytywny sposób.

Strona ta ma na celu przedstawienie programu zajęć dla dzieci i młodszej młodzieży, scenariuszy lekcji i pomysłów do wykorzystania podczas zajęć. Program jest inspirowany doświadczeniami wspólnoty baha’i na całym świecie w dziedzinie duchowej edukacji dzieci i młodzieży. Zajęcia otwarte są dla dzieci wszystkich wyznań, kultur i narodowości. Celem ich jest uczenie się wspólnego porozumiewania się, wzajemnej akceptacji i budowanie lepszego jutra, rozwijanie cech charakteru i umiejętności potrzebnych do zmieniania rzeczywistości, w której żyjemy, branie odpowiedzialności za swój rozwój i rozwój miejscowości, w której mieszkamy.


Młodzież zachęcana jest do rozwijania poczucia, że ma ważną rolę do spełnienia, że może znacznie przyczynić się do rozwoju społeczeństwa. Duchowy potencjał młodych ludzi jest podstawą ich własnego szczęścia i dobrobytu oraz siłą do zmian społecznych. Wychowanie duchowe, etyczne, oparte na wartościach jest podstawą do rozwoju. Zajęcia dla dzieci i młodzieży mają na celu zbudowanie silnej podstawy moralnej, która pomoże dzieciom osiągnąć rozwój materialny, intelektualny oraz duchowy.

Zajęcia dla dzieci i grupy młodszej młodzieży są inspirowane doświadczeniami wspólnoty baha’i, która jest międzynarodową wspólnotą zrzeszającą ludzi pochodzących ze wszystkich wyznań, kultur, narodowości, którzy pracują wraz z innymi, aby rozwijać stale idącą naprzód cywilizację. Więcej informacji o wspólnocie baha’i w Polsce: www.bahai.org.pl

Zainteresowanych prowadzeniem zajęć dla dzieci lub grupy młodszej młodzieży w swojej miejscowości, prosimy o kontakt z koordynatorem zajęć, który może zorganizować szkolenie oraz pomóc w organizacji zajęć.

CELE:

  • rozwijanie dobrych cech charakteru takich jak prawdomówność, uczciwość, godność zaufania
  • akceptacja wszystkich, którzy są inni niż my (inaczej wyglądają, są innego wyznania, innej rasy, innej kultury)
  • poznanie sposobów pozytywnego rozwiązywania konfliktów
  • poznanie podstaw mediacji rówieśniczej i konsultacji
  • budowanie silnego poczucia własnej wartości
  • uczenie się współpracy
  • rozwijanie talentów i umiejętności
  • bezinteresowna służba dla innych
rozwijanie pozytywnego spojrzenia na życie i szukanie dobrych cech w innych