modlitwy

Oto wybór modlitw z całego świata pochodzących ze światowych religii i tradycji. Rodzice mogą wybierać modlitwy i uczyć je dzieci w domu. Widzimy, że modlitwy na całym świecie mają wspólną duchową prawdę.
  
Niech ściele się przed tobą droga,
Niech wiatr zawsze wieje ci w plecy,
Niech słońce ogrzewa ci twarz,
A deszcz rosi łagodnie twoje pola;
I do naszego następnego spotkania
Niech Bóg trzyma cię w swej dłoni.
Tradycyjna modlitwa irlandzka

Ojcze, oto stoję przed tobą.
W moich oczach wszyscy ludzie są dobrzy.
Boże, to ty oceniasz
Różnice pomiędzy nami, ludźmi.
Tradycyjna modlitwa afrykańska

Umocnij nasze kroki na Twej ścieżce, O Panie,
I utwierdź nasze serca w posłuszeństwie Tobie.
modlitwy bahaickie, ‘Abdu’l-Bahá

O Panie, spraw, żebym właściwie
Wszedł tam, gdzie idę
I spraw, bym właściwie
Stamtąd wyszedł.
Udziel mi pomocy swej potęgi.
Na podstawie modlitwy z Koranu, świętej księgi Islamu

Czyż jest inny Wybawiciel od trudności niźli Bóg?
Powiedz: chwała niech będzie Bogu! On jest Bogiem!
Wszyscy są Jego sługami i wszyscy zachowują Jego przykazania.
modlitwy bahaickie, Báb

On jest Bogiem!
O Boże, mój Boże!
Obdarz mnie czystym sercem,
Czystym jak perła.
modlitwy bahaickie, Abdu’l-Baha

Gdziekolwiek idę, tylko Ty!
Gdziekolwiek stoję, tylko Ty!
Tylko Ty i znowu Ty
Zawsze Ty!
Na podstawie tradycyjnej żydowskiej pieśni chasydzkiej

Błogosławiona przez Pana niech będzie ta ziemia
Przez wspaniałość gór starożytnych,
Przez bogactwo odwiecznych pagórków
I przez doskonałość wszystkich skarbów ziemi.
Na podstawie Księgi Powtórzonego Prawa

O Boże, zwracam się do Ciebie.
Z otwartymi ramionami, całym sercem i umysłem
Pozdrawiam Cię w duchu.
W Tobie jest moja radość,
W Tobie jest moje schronienie,
W Tobie jest mój pokój.
Pozwól mi żyć w zasięgu twego wzroku
I z Tobą, O Boże.
Oto moja pokorna modlitwa.
Tradycyjna modlitwa zoroastriańska

Oddaję pokłon Temu, który nie ma barwy,
Oddaję pokłon Temu, który nie ma początku.
Oddaję pokłon Temu, który jest bez winy,
Oddaję pokłon Temu, który przekracza nasze rozumienie.
Na podstawie modlitwy sikhijskiej

Byłem na końcu ziemi.
Byłem u najdalszych wód.
Byłem na końcu nieba.
Byłem na krańcach gór.
Nie spotkałem nikogo, kto by nie był moim przyjacielem.
Tradycyjna pieśń modlitewna indian amerykańskich

Dziękujemy słońcu,
Dziękujemy ziemi,
Dziękujemy deszczowi,
Dziękujemy rolnikom,
Dziękujemy sprzedawcom w sklepie
I dziękujemy Temu,
Który stworzył pokarm,
Dający nam dzisiaj życie.
Na podstawie tradycyjnej modlitwy buddyjskiej

Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym,
Zaufam na wieki łaskawości Boga.
Z Księgi Psalmów

W imię Boga najmiłosierniejszego
Chwała niech będzie Bogu,
Panu wszystkiego, najmiłościwszemu
Władcy Dnia Sądu Ostatecznego
Ty jesteś Jedynym, którego czcimy,
I Ciebie błagamy o pomoc.
Prowadź nas prostą drogą,
Drogą tych, których obdarzyłeś łaską,
A nie drogą tych, na których jesteś zagniewany,
Ani tych, którzy schodzą na manowce.
Tradycyjna modlitwa z Koranu, świętej księgi Islamu

Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj.
Pobłogosław nas, Boże,
I pomóż nam wzrastać.
Tradycyjna modlitwa żydowska

O Boże! Orzeźwij i uraduj ducha mego. Oczyść serce moje.
Oświeć mój umysł. W Twoje ręce składam wszystkie moje sprawy.
Tyś jest moim Przewodnikiem i moją Ucieczką.
Nie będę się już więcej martwił ani smucił;
będę szczęśliwą i radosną istotą.
O Boże! Nie będę już więcej poddawał się niepokojom,
ani nie dopuszczę by nękały mnie zmartwienia.
Nie będę rozmyślał nad przykrymi stronami życia.
O Boże! Jesteś mi lepszym przyjacielem, niż ja sam dla siebie.
Ofiarowuję się Tobie, O Panie.
modlitwy bahaickie, Abdu’l-Baha

Twoje Imię jest moim uzdrowieniem, O mój Boże,
a pamięć o Tobie jest moim lekarstwem.
Bliskość Twoja jest moją nadzieją,
a miłość do Ciebie moim towarzyszem.
Miłosierdzie Twoje jest moim uzdrowieniem i pomocą,
zarówno w tym, jak i w przyszłym świecie.
Zaprawdę, Tyś jest, Najhojniejszym,
Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.
modlitwy bahaickie, Bahá’u’lláh

O Panie, z tego skarbu,
Który zawsze jest tam, gdzie Ty,
Udziel nam cząstkę, abyśmy mogli żyć.
Na podstawie tradycyjnej modlitwy hinduskiej

Wierzę w słońce, nawet wtedy, gdy nie świeci.
Wierzę w miłość nawet wtedy, gdy jej nie czuję.
Wierzę w Boga nawet wówczas, gdy On milczy.
Tradycyjna modlitwa żydowska

Obyśmy przygotowywali i spożywali ten pokarm
Nie dla własnego samolubnego zadowolenia.
Obyśmy czerpali z tego pokarmu siłę i byli pomocni innym.
Na podstawie świętej księgi Hindusów, Bhagavad Gita

Niech nic cię nie niepokoi,
Niech nic cię nie przeraża.
Wszystko mija,
Bóg się nie zmienia.
Cierpliwość osiąga wszystko.
Temu, kto ma Boga,
Nie brakuje niczego.
Bóg sam wystarcza.
Modlitwa Św. Teresy z Avila

Obudziłem się w Twoim schronieniu,
O mój Boże,
A temu, który szuka tego schronienia przystoi,
Aby przebywał w Świątyni Twojej opieki
I w twierdzy Twojej obrony.
modlitwy bahaickie, Bahá’u’lláh
modlitwy zaczerpnięte z książki „Jak dzieci zamieniły się w gwiazdy” Aaron Zerah oraz „O Boże, prowadź mnie!” wydane przez wydawnictwo Wiara Baha’i w Polsce.