ogólny format lekcji dla dzieci

(5-10 lat)

Można go modyfikować w zależności od potrzeb dzieci, wieku dzieci oraz inwencji twórczej nauczyciela.


  1. PREZENTACJA I POWITANIE 
  1. ŚPIEWAMY (około 10 minut)
Śpiewanie piosenek poznanych na poprzednich zajęciach oraz nauka nowych. Piosenki zwykle odzwierciedlają tematy poznawane na zajęciach. 

  1. NAUKA CYTATU (około 10 minut)
Uczymy się inspirującego cytatu związanego z tematem lekcji. Zwykle są to krótsze lub dłuższe (w zależności od wieku dzieci) cytaty ze Świętych Pism różnych religii (Pisma Baha’i, Stary i Nowy Testament, Pisma Buddyjskie i inne)

  1. OPOWIADANIE (około 10 minut)
Nauczyciel opowiada historię ilustrującą temat lekcji zaczerpniętą z różnych kultur, tradycji, religii i narodów. Zadaje dzieciom pytania na temat opowiadania, wywiązuje się dyskusja.

  1. GRY, ZABAWY, SCENKI  (około 10 minut)
Nauczyciel prowadzi gry i zabawy na współpracę, które rozwijają w dzieciach umiejętność współpracy i pozytywnej interakcji z innymi, sprzyjają pozytywnym relacjom i integracji w grupie, rozwijają komunikację interpersonalną

  1. CZĘŚĆ PLASTYCZNA (15-45 minut)
W zależności od wieku dzieci część artystyczna może obejmować wiele rodzajów zajęć plastycznych rozwijających ekspresję twórczą, intuicję, zdolności oraz poczucie własnej wartości kiedy dzieci otrzymują od nauczyciela pozytywną informację zwrotną odnośnie swojej pracy.
Przykłady: kolorowanie obrazków i mandali, malowanie słoików, butelek, kamieni, wykonywanie przedmiotów z materiałów z odzysku (pudełek i kartonów, butelek plastikowych, puszek itp.), ozdabianie cytatów itp.

  1. ZAKOŃCZENIE (2-3 minuty)     Wszyscy zbierają się, aby zakończyć zajęcia śpiewając nową piosenkę, recytując wspólnie poznany cytat.