muzyka

Nagrania piosenek do zajęć można zamówić pisząc na adres 

„Muzyka jest Boską sztuką i wywiera [wielki] wpływ. Jest pokarmem dla duszy i ducha. Poprzez moc i czar muzyki duch człowieka wznosi się na wyższe poziomy. Muzyka cudownie wzrusza i ma wielki wpływ na serca dzieci. Ponieważ serca ich są czyste, melodie wywierają na nie głębokie wrażenie. Talenty drzemiące w sercach tych dzieci ujawnią się za pośrednictwem muzyki. Dlatego dołóż starań, aby się w muzyce doskonaliły. Ucz je, żeby świetnie śpiewały i sprawiały dobre wrażenie. Każde dziecko obowiązkowo powinno wiedzieć coś o muzyce, ponieważ bez znajomości tej sztuki melodie grane na instrumencie lub śpiewane nie dają odpowiedniej przyjemności. Podobnie, nauka muzyki w szkołach konieczna jest po to, aby dusze i serca uczniów się ożywiły, a radość rozjaśniła im życie.”